Ytterlighet

Så här används ordet Ytterlighet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En mer och mer tilltagande minskning i monteringen och en till ytterlighet driven sorgfälllighet i det tekniska utförandet äro karaktäristiska för 1923 års moderna damhattar .
  • Det gällde då i första hand järnvägarna , vilka redan på ett tidigt stadium fått övertaga en stor del av sjötransporterna ( t. ex. kol till Italien ) och som genom fälttåget i öster belastades till ytterlighet .
  • Min mor var strängt ortodox och till ytterlighet konservativ , men mild och foglig till lynnet ; min far var en skeptiker och ivrig reformvän , stundom mjältsjuk och stundom uppsluppen , alltid färdig att skjuta över målet , och nästan lika älskvärd i sina fel som i sina förtjänster .


Ordanalys

  • Ytterlighet med betydelsen ytterlighet med innebörden långt utöver normala gränser. Ytterlighet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ytterlighet är t.ex Ytterligheten, Ytterligheter.

Obestämd form Ytterligheter
Bestämd form Ytterligheten
Bestämd form, plural

Ytterlighet består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.