Vittfamnande

Så här används ordet Vittfamnande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Snart gick de över floden ( Bilbo blev buren ) och började så marschera i det höga gröna gräset , ner längs raderna av vittfamnande ekar och höga almar .
  • Inträngande skarpsinnighet , vittfamnande lärdom och en originell syn på problemen voro förhärskande drag i Axel Kocks forskarpersonlighet .
  • Trots sitt vittfamnande intresse för allt mänskligt och oaktat en speciell expertis på geografiska upptäcktsresor dvaldes Gustaf Stridsberg , liksom en annan Immanuel Kant , helst i Stockholm , som han älskade med den allvetande lokalpatriotens heta kärlek .


Ordanalys

Vittfamnande består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.