Utomordentlig

Så här används ordet Utomordentlig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De från vissa radioaktiva produkter utgående gammastrålarna ha i likhet med röntgenstråIarna också fått utomordentlig betydelse för medicinen .
  • Allmänidrottsmännen hade en utomordentlig säsong , som ingav goda förhoppningar inför Berlinolympiaden .
  • - En utomordentlig uppmärksamhet i hela Finland tilldrog sig det stora svenska flottbesöket i Helsingfors 10-15 juli , som efterlämnade oförgätliga minnen och även tillskrevs en viss utrikespolitisk betydelse , I detta sammanhang kan också påminnas om att den segslitna frågan om Finlands anslutning till föreningen Norden under året erhållit en positiv lösning , i det att den finländska avdelningen av föreningen kunde konstitueras vid möte i Helsingfors den 24 oktober .


Ordanalys

  • Utomordentlig med betydelsen utomordentlig med innebörden mycket bra, utmärkt. Utomordentlig tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på utomordentlig är t.ex Utomordentligt, Utomordentliga.

Utomordentlig består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.