Utforskandet

Så här används ordet Utforskandet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den andra färden skulle gå över polen , men huvudsyftet skulle vara utforskandet av Ishavet mellan Grönland och nordpolen samt mellan Spetsbergen och polen , öster om den väg som Amundsen tagit vid flygningarna 1925 och 1926 .
  • Differensen ger i själva verket frekvensen för en infraröd linje , som måste tillhöra det spridande ämnets spektrum Ramaneffekten blir därför ett utomordentligt medel för utforskandet av det infraröda spektret hos olika ämnen och har redan använts för såväl flytande och gasformiga som vissa fasta substanser av kristallinisk form .
  • Redan tidigt skrev han ett grundläggande verk om Drottningholm , ett annat ägnade han den svenska möbelkonstens storman , Georg Haupt , och i ett praktverk om Gustav Adolfs konstskap i Uppsala nedlade han otrolig möda och lärdom på utforskandet av varje detalj i detta för tiden typiska kuriosakabinett .


Ordanalys

Utforskandet består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.