Uppbyggande

Så här används ordet Uppbyggande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Medan den Myrdalska linjen går ut på uppbyggande av bättre ekonomiska villkor för familje- och hemlivet , sätter kyrkan som huvudsak en ny etisk värdeuppfattning , förankrad i kristen livssyn .
  • Världshändelsernas ständiga illustrerande av den pågående kampen mellan å ena sidan egoismens , hatets och trolöshetens nedbrytande krafter och å andra den goda viljans , människokärlekens och den inbördes lojalitetens positiva ansträngningar för uppbyggande och försoning skänker ju också en tankeställare , av vilken ingen allvarligt eftersinnande människa kan förbli oberörd .
  • I Filadelfia lades grundstenen till » John Morton Memorial Building » , avsedd att bli ett minnesmärke i museiform över olika svenska kulturinsatser i den amerikanska nationens uppbyggande .


Ordanalys

Uppbyggande består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.