Understiger

Så här används ordet Understiger i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Årets medeltemperatur understiger i hela landet normaltemperaturen med omkring en halv grad ; juni uppvisar en sällsynt låg medeltemperatur .
  • kr. , beroende på om mjölkproduktionen understiger resp. översteg en under tiden oktober 1941-maj 1942 kalkylerad mjölkinvägning vid mejerierna .
  • Om projektilen kommer tillräckligt nära en atomkärna , så infångas den och bindes av denna , och den sammansatta kärna som sålunda uppstår är jämförelsevis stabil och har en relativt lång livstid i jämförelse med de i kärnan ingående partiklarnas frekvenser , ehuru tiden absolut taget är ytterst kort och i regel understiger en hundrabilliondels sekund .


Ordanalys

  • Understiger med betydelsen understiger med innebörden vara lägre än. Understiger tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på understiger är t.ex Understeg, Understigit, Understiga.

Grundform (Verb) att Understiga
Nutidunderstiger
DåtidUndersteg
Supinum har/haft Understigit
Imperativ Understiga

Understiger består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.