Underhavande

Så här används ordet Underhavande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I förstone var det meningen , att den unge herrn skulle hjälpa till med gården skötsel , men när han fördenskull gick omkring bland de underhavande och såg hur det levdes i de fattigas kojor , hade han kommit på underliga tankar .
  • Den girige fiskarhövdingen stod där ibland underhavande och grannar , såsom en liten avgud i sitt slag .
  • Han gjorde upp med prästerskapet i Bro om dagen för bisättningen och for själv med några av sina underhavande till kyrkogården och övervar begravningen .


Ordanalys

Underhavande består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.