Tuberkelbacillerna

Så här används ordet Tuberkelbacillerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under året överraskade professor Holger Møllgaard vid Landbohøjskolen i Köpenhamn den vetenskapliga världen med upptäckten av ett mot tuberkelbacillerna specifikt verkande medel , ett guldsalt , det s. k. sanocrysinet .
  • Det synes redan genom djurförsök ådagalagt , att medlet , i lämpliga mängder använt å tuberkulösa kalvar , apor , getter etc. , är i stånd att bringa tuberkelbacillerna till avdöende och att på så vis bota djuren från den tuberkulos , i vilken de annars antagligen skulle dukat under .
  • Och tuberkelbacillerna hittar nya sätt att lura medicinerna genom att mutera .


Ordanalys

Tuberkelbacillerna består av 18 bokstäver, varav sju vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.