Stipulerade

Så här används ordet Stipulerade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det fattades , tack vare » soffliggarna » , 12 000 röster i den stipulerade majoriteten , och frånvaron av denna halva procent stjälpte hela grundlagsprojektet .
  • Trots omodärn maskin , liten motor och svårt väder lyckades han nämligen genomföra den krävande flygningen från Rotterdam till Göteborg inom den stipulerade tiden .
  • Man minskade dock antalet löpningsdagar och löpningar , sänkte prissummorna , ehuru i mindre omfattning , och stipulerade , att 5 % av förstaprisen skulle avdragas för » omkostnader » .


Ordanalys

  • Stipulerade med betydelsen stipulerar med innebörden bestämma, fastställa. Stipulerade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på stipulerar är t.ex Stipulerade, Stipulerat, Stipulera.

Grundform (Verb) att Stipulera
Nutidstipulerar
DåtidStipulerade
Supinum har/haft Stipulerat
Imperativ Stipulera

Stipulerade består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.