Sammanfatta

Så här används ordet Sammanfatta i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • " Alltså ... för att sammanfatta .
  • De mindre teatrarnas bidrag till behållningen äro lättare att sammanfatta .
  • Så tolkades också den rapport , som under årets lopp avgavs av den delegation , vilken tillsatts med uppgift » att sammanfatta vid konferensen framkomna synpunkter och uppslag samt att framlägga förslag till åtgärder , ägnade att förverkliga konferensens syfte , främjandet av samförstånd och arbetsfred » .


Ordanalys

  • Sammanfatta med betydelsen sammanfattar med innebörden välja ut och återge det viktiga (i något som har hänt). Sammanfatta tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på sammanfattar är t.ex Sammanfattade, Sammanfattat, Sammanfatta.

Grundform (Verb) att Sammanfatta
Nutidsammanfattar
DåtidSammanfattade
Supinum har/haft Sammanfattat
Imperativ Sammanfatta

Sammanfatta består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.