Riksdagsledamoten

Så här används ordet Riksdagsledamoten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det märkligaste med den nya borgarrådsförsamlingen var att riksdagsledamoten Inga Thorsson , som nyss lämnat stadsfullmäktige , fick ta hand om socialroteln och därmed blev stadens första kvinnliga borgarråd .
  • Om ett sådant yttrande innehåller en erinran mot en lämnad uppgift , ska riksdagsledamoten beredas tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan .
  • Om riksdagsledamoten fått ersättning för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter ( stockholmstraktamente ) för en tjänsteresa till Stockholm , ska avdrag göras med 50 procent av ett maximibelopp för varje hel och för varje halv dag som tagits i anspråk för resan .


Ordanalys

  • Riksdagsledamoten med betydelsen riks|dag med innebörden namn på folkrepresentationen i Sverige (och Finland). Riksdagsledamoten tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på riks|dag är t.ex Riksdagen, Riksdagar.

Obestämd form Riksdagar
Bestämd form Riksdagen
Bestämd form, plural

Riksdagsledamoten består av 17 bokstäver, varav sex vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.