Representanter

Så här används ordet Representanter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • " SIB stod för Styrelsen för Industriellt Bistånd , ett projekt som backades upp av regeringen och som leddes av representanter för ett tiotal stora svenska företag .
  • Villkor : kontant betalning vid leverans , upp till men ej överskridande en fjortondel av bruttoinkomsten ( om sådan gives ) ; alla resekostnader garanterade under alla omständigheter ; begravningsomkostnader betalas vid förefallande behov av oss eller våra representanter om saken ej på annat sätt ordnats .
  • Därpå följde tal av statsminister Hansson samt av de utländska parlamen tens representanter .


Ordanalys

  • Representanter med betydelsen representant med innebörden (ställ)företrädare, ombud. Representanter tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på representant är t.ex Representanten, Representanter.

Obestämd form Representanter
Bestämd form Representanten
Bestämd form, plural

Representanter består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.