Publicerades

Så här används ordet Publicerades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Samtidigt som boken publicerades lade MILLENNIUM upp texter från Wennerströms dator som källmaterial i nedladdningsbara PDF-filer på sin hemsida på Internet .
  • Den dag då MILLENNIUMS artikel publicerades hade finansmannen kommenterat texten vid en sedan tidigare utlyst presskonferens i ett helt annat ärende .
  • Men nu var det jag som skrev den här texten som publicerades i en tidning där jag också är ansvarig utgivare .


Ordanalys

  • Publicerades med betydelsen publicerar med innebörden ge ut i tryck. Publicerades tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på publicerar är t.ex Publicerade, Publicerat, Publicera.

Grundform (Verb) att Publicera
Nutidpublicerar
DåtidPublicerade
Supinum har/haft Publicerat
Imperativ Publicera

Publicerades består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.