Psykiatrisk

Så här används ordet Psykiatrisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under de dryga tolv år som Lisbeth Salander varit föremål för social och psykiatrisk omvårdnad , varav två år på en barnklinik , hade hon aldrig - inte vid ett enda tillfälle - svarat ens på den enkla frågan " hur mår du i dag , då ?
  • Det rättsmedicinska utlåtandet förespråkade omvårdnad på en sluten psykiatrisk anstalt , samtidigt som en biträdande chef i socialnämnden skrev ett utlåtande där han ställde sig bakom den psykiatriska expertisens slutsatser .
  • Men då Helweg om S0ren Kierkegaards själstillstånd genomgående använder ordet " sinnessjukdom " , måste den i dessa ämnen mindre orienterade läsaren upplysas om att detta ord här icke står i det allmänna språkbrukets mening men blott i dess betydelse som psykiatrisk term .


Ordanalys

  • Psykiatrisk med betydelsen psykiatrisk med innebörden som har att göra med psykiska sjukdomar. Psykiatrisk tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på psykiatrisk är t.ex Psykiatriskt, Psykiatriska.
  • Psykiatrisk med betydelsen rätts|psykiatri med innebörden läran om psyket från juridisk synpunkt. Psykiatrisk tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på rätts|psykiatri är t.ex Rättspsykiatrien.

Psykiatrisk består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.