Propagandaverksamheten

Så här används ordet Propagandaverksamheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a . behandlades frågorna om ytterligare lättnader för telefontrafiken inom Norden , om större likformighet i de nordiska ländernas tullnomenklatur och ekonomiska statistik , om den gemensamma nordiska propagandaverksamheten samt om arbetareutbytet mellan de nordiska , länderna .
  • Vid ett av kommunistpartiets möten i januari 2000 försvarade han linjen att " politiska personer " , det vill säga ledande partimedlemmar , " måste kontrollera pressen , propagandaverksamheten och kulturen " .
  • Vid ett partimöte 2000 försvarade han linjen att " politiska personer " , det vill säga ledande partimedlemmar , " måste kontrollera pressen , propagandaverksamheten och kulturen " .


Ordanalys

Propagandaverksamheten består av 22 bokstäver, varav åtta vokaler och fjorton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.