Professurer

Så här används ordet Professurer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • om höjande av de fasta svenska professurernas antal från 12 till 15 och motsvarande reducering av de tillfälliga professurernas antal , så att det totala antalet svenska professurer skulle vara 21 , liksom enligt 1934 års proposition .
  • Genom denna lag införes vid universitetet i Helsingfors ett invecklat och för svenskan ofördelaktigt system med » rörliga professurer » och en periodisk omreglering av de svensk- och finskspråkiga föreläsningarnas antal , i proportion till antalet inskrivna studenter av resp. språkgrupper .
  • För de båda högskolorna föreslogs professurer i vägbyggnad , bekostade av bilskattemedel .


Ordanalys

  • Professurer med betydelsen professur med innebörden tjänst för el. som professor. Professurer tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på professur är t.ex Professuren, Professurer.

Obestämd form Professurer
Bestämd form Professuren
Bestämd form, plural

Professurer består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.