Privatbankerna

Så här används ordet Privatbankerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • : För privatbankerna ökades under årets 11 första månader såväl in- som utlåning , vilket är ett kraftigt bevis för att depressionen ej fått något fastare grepp om det svenska näringslivet under den tiden .
  • Särskilt i början av året sålde privatbankerna betydande poster av utländska valutor till riksbanken , vars valutareserv steg till rekordartade belopp .
  • Visserligen höjde privatbankerna sina räntesatser med undantag för sparkasseräntan i samband med diskontohöjningen i april ( i augusti höjdes endast växelräntan ) , men av obligationskurserna att döma var kapitalräntan underkastad endast smärre förändringar och var under årets sista hälft närmast sakta fallande .


Ordanalys

Privatbankerna består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.