Predikantens

Så här används ordet Predikantens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vetenskapens teg röjde han icke , hans karisma var predikantens , liturgens , själasörjarens .
  • Nu kunde man ej hålla till på logen hos Hermanson , han hade i stället upplåtit sina tre rum på nedre botten av stugan , och de lågo alla i en fil , så att när dörrarne mellan dem stodo öppna kunde alla i de tätt packade rummen höra predikantens röst .
  • Olle satt mitt i värsta trängseln och såg noga på predikantens ansikte .


Ordanalys

  • Predikantens med betydelsen predikant med innebörden person som predikar. Predikantens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på predikant är t.ex Predikanten, Predikanter.

Obestämd form Predikanter
Bestämd form Predikanten
Bestämd form, plural

Predikantens består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.