Polisstyrka

Så här används ordet Polisstyrka i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I den österbottniska byn Nivala kunde myndigheternas ingripande mot en bondes skötsel av en tvinsjuk häst framkalla ett upprorsliknande upplopp , som först kuvades sedan en större polisstyrka ingripit med stöd av militär , i Lappo måste försvarsministern Lahdensuo under skottlossning avvärja ett våldsamt » skjutsnings » - försök , från Tammerfors blev dr Mikko Erich » skjutsad » .
  • De angåvo som närmaste orsak en episod i Trondheims domkyrka den 1 / 2 , då de , som kommo till kyrkan , blevo bortjagade av en stor beväpnad polisstyrka .
  • M:t den 3 december 1943 medgivit utbildning av norsk polispersonal , omfattande en reguljär polisstyrka av högst 1 500 man samt reservpolis uppgående till högst 8 000 man , kunde åtskilliga av hälsolägren förvandlas till militära övningsläger , som stod under högsta ledning av Ole Berg , som blev norsk militärattaché .


Ordanalys

  • Polisstyrka med betydelsen styrka med innebörden militär trupp. Polisstyrka tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på styrka är t.ex Styrkan, Styrkor.

Obestämd form Styrkor
Bestämd form Styrkan
Bestämd form, plural

Polisstyrka består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.