Patientgrupp

Så här används ordet Patientgrupp i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 13 e § Kliniska läkemedelsprövningar får , om inte 13 d § gäller , utföras på underåriga endast om 1 . forskningen kan förväntas leda till direkt nytta för denna patientgrupp , 2 . forskningen är avgörande för att bekräfta uppgifter som erhållits i kliniska läkemedelsprövningar med personer som har förmåga att samtycka till deltagande i prövningar eller genom andra forskningsmetoder , 3 . forskningen hänför sig direkt till ett kliniskt tillstånd som den underårige lider av eller är av sådan art att den endast kan utföras på underåriga , och 4 . inga incitament eller ekonomiska förmåner ges , undantaget kostnadsersättningar .
  • 16 a § Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom ( vaccin ) får inte ingå i läkemedelsförmånerna , om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen ( 2004:168 ) och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet .
  • Reumatiskt sjuka med sina värkbrutna leder och sin svåra smärta var länge en eftersatt , nästan bortglömd patientgrupp .


Ordanalys

Patientgrupp består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.