Ofullkomliga

Så här används ordet Ofullkomliga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Denna brist på noggrannhet beror ej av ofullkomliga instrument , utan är grundad i sakens natur eller snarare i den svävande definition av de materiella partiklarna som ligger i deras identifiering med grupper av på varandra lagrade vågor med olika period och våglängd .
  • Citationstecknen äro i bägge fallen nästan lika väl motiverade : ty metoderna för att utröna " Guds vilja och " folkets vilja äro i det närmaste lika ofullkomliga .
  • Han törs icke läsa dem för dig , ty han inser nog , att hans visor äro barnsliga och ofullkomliga avbilder av faderns .


Ordanalys

  • Ofullkomliga med betydelsen fullkomlig med innebörden felfri. Ofullkomliga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på fullkomlig är t.ex Fullkomligt, Fullkomliga.
  • Ofullkomliga med betydelsen fullkomlig med innebörden fullständig. Ofullkomliga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på fullkomlig är t.ex Fullkomligt, Fullkomliga.
  • Ofullkomliga med betydelsen makt|fullkomlig med innebörden diktatorisk. Ofullkomliga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på makt|fullkomlig är t.ex Maktfullkomligt, Maktfullkomliga.

Ofullkomliga består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.