Nationalekonomiska

Så här används ordet Nationalekonomiska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Om en Al Capone genom en rask kupp lyckades sätta sig i besittning av högsta makten i USA skulle de kanske bli litet häpna i första taget , men de skulle snart göra en tripp till Amerika , och hemkomna skulle de berömma hans gemytliga och vänliga sätt , hans varma och nästan litet naiva katolska fromhet , hans vakna blick för all intellektuell humbug och hans praktiska grepp på de svåraste nationalekonomiska problem .
  • Visserligen hyste han den allra djupaste vördnad för sin stamfaders nationalekonomiska betraktelser - som enkannerligen rörde sig kring husbehovsbränningen - men i alla fall , eftersom Julia var närvarande , så kunde man ju tillåta sig vissa överhoppningar och uteslutande använda tiden till att dechiffrera " les petits mots " , anekdoterna .
  • Svennilsson gjorde en rad vetenskapsteoretiska modeller åt mig i bästa nationalekonomiska anda .


Ordanalys

Nationalekonomiska består av 18 bokstäver, varav nio vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.