Motoroktantalet

Så här används ordet Motoroktantalet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 4 § För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav : 1 . researchoktantalet ska vara lägst 95 , 2 . motoroktantalet ska vara lägst 85 , 3 . ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal , dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren , 4 . destillationen ska innebära att a ) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius , b ) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius , och c ) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius , 5 . olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent , 6 . aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent , 7 . bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent , 8 . syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent , 9 . i fråga om oxygenater får a ) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel måste tillsättas ) , b ) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt ) , c ) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent , d ) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent , e ) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent , f ) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent , och g ) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent , 10 . svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram , 11 . bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter , 12 . metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl ( MMT ) får förekomma med högst 6 milligram mangan per liter , 13 . fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd , 14 . bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler , och 15 . bensinen får inte innehålla askbildande ämnen , om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening .
  • 4 § För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav : 1 . researchoktantalet ska vara lägst 95 , 2 . motoroktantalet ska vara lägst 85 , 3 . ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal , dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren , 4 . destillationen ska innebära att a ) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius , b ) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius , och c ) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius , 5 . olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent , 6 . aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent , 7 . bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent , 8 . syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent , 9 . i fråga om oxygenater får a ) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel måste tillsättas ) , b ) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt ) , c ) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent , d ) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent , e ) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent , f ) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent , och g ) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent , 10 . svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram , 11 . bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter , 12 . metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl ( MMT ) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter , 13 . fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd , 14 . bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler , och 15 . bensinen får inte innehålla askbildande ämnen , om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening .
  • 6 § För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav : 1 . researchoktantalet ska vara lägst 95 , 2 . motoroktantalet ska vara lägst 85 , 3 . ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal , dock högst 70,0 kilopascal under sommaren , 4 . destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius , 5 . olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent , 6 . aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent , 7 . bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent , 8 . syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent , 9 . i fråga om oxygenater får a ) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel måste tillsättas ) , b ) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent ( stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt ) , c ) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent , d ) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent , och e ) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent , 10 . svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram , 11 . bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter , 12 . metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl ( MMT ) får förekomma med högst 6 milligram mangan per liter .


Ordanalys

Motoroktantalet består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.