Kvantmekaniken

Så här används ordet Kvantmekaniken i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De två fundamentala teorierna i modern fysik , Einsteins gravitationsteori för tunga kroppar och kvantmekaniken för det mikroskopiska , tycks förvisso beskriva verkligheten väl i sina respektive giltighetsdomäner .
  • Föremål som faller ner i det svarta hålet bär med sig inte bara entropi utan också en viss mängd information , och kvantmekaniken stipulerar att denna information inte kan försvinna .
  • I det långa loppet är tanken att överväganden som dessa kan ge insikter om hur kvantmekaniken och relativitetsteorin skulle kunna förenas till den enhetliga teori som Einstein var övertygad om finns , dold någonstans bakom alla ekvationer .


Ordanalys

Kvantmekaniken består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.