Kustflottans

Så här används ordet Kustflottans i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Övningarna under årets senare del ansågos giva vid handen , att kustflottans slagkraft ökats genom det stöd flygplankryssaren kunde ge jagarna .
  • En ökning av flottans personalstater var , framhöll kustflottans tj.-f. chef i årsrapporten , ofrånkomlig för att möjliggöra bemanning av det antal fartyg av olika slag , som var erforderligt för att ge kustflottan en med hänsyn till stridsberedskapen tillfredsställande sammansättning och för att uppnå fullgod yrkesutbildning av alla personalkategorier .
  • Från den 2 september utförde kustflottans fartyg patrullering för neutralitetens hävdande längs särskilt angivna kuststräckor , och från den 24 oktober infördes genom k. kungörelse prejningsrätt för svenska stridskrafter vid landets kuster .


Ordanalys

Kustflottans består av tolv bokstäver, varav tre vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.