Kroppskrafter

Så här används ordet Kroppskrafter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det enda han fäste sig vid var , att en vandrare , som inre på långt när var så stor och grov som han själv , men som i alla fall var ganska reslig och tycktes ha goda kroppskrafter , höll på att klättra uppför stigen , som ledde till hans fjällstuga .
  • Enligt kungörelsen skulle varje 20-årig man antaga och utföra sådant arbete i skogsbruk eller torvhantering , som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medgåve .
  • Han var alltför slö och ointresserad att kunna lära sig någonting , som fordrade ringaste omtanke eller handens precision och ännu alltför klen att kunna stå ut med sådant arbete som fordrade endast kroppskrafter .


Ordanalys

Kroppskrafter består av tretton bokstäver, varav tre vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.