Konstmusikalisk

Så här används ordet Konstmusikalisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Uttrycket såga på - här i och för sig använt i en informell situation - skulle inte passa in i en konstmusikalisk beskrivning men är icke desto mindre en talande beskrivning av hur stråkföringen kan se ut till olika stycken .
  • Under slutet av 60-talet inträffade en klyvning av det som tidigare kunnat hållas samman inom popmusiken : lyssnarfunktionen renodlades i riktning mot konstmusikalisk form och instrumentvirtuositet och blev mer en angelägenhet för en specialintresserad delkultur inom ungdomen än för ungdomen som helhet , och dansfunktionen kom istället att uppfyllas av diskoteken eller av dansbanden .
  • När detta var fullt genomfört på 70-talet hade emellertid synen på konstmusik förändrats , eller rättare sagt : en konstmusikalisk utveckling ( utveckling av verbaliserad estetik , renodlad konsertrepertoar , konsertinriktade föreningar och musiker etc. ) hade skett inom både jazztraditionen , rocktraditionen och folkmusiktraditionen , och deras respektive företrädare krävde utrymme vid sidan av konstmusiktraditionen inom den statliga musikverksamheten , krävde att deras musik också fick offentligt erkännande som konstmusik .


Ordanalys

Konstmusikalisk består av 15 bokstäver, varav fem vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.