Konstituerade

Så här används ordet Konstituerade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Partiet fick två arvtagare , den större förbudsgruppen , som behöll den gamla organisationen och det gamla » frisinnade » namnet , och minoriteten , vilken konstituerade sig som ett nytt parti med » liberal » devis .
  • Men när det från borgerlig sida föreslogs , att övningstiden skulle höjas från 72 till 84 dagar , förklarade konstituerade försvarsminister Torp , att regeringen skulle avgå , om icke dess förslag antoges , varefter bondepartiets ledamöter med ett undantag röstade för de 72 dagarna .
  • Martin avbildade städer , slott , industriella miljöer och romantiska naturlandskap , och hans målningar uttryckte föreställningar om vad som konstituerade det svenska landskapet .


Ordanalys

Konstituerade består av tretton bokstäver, varav sex vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.