Kommunisternas

Så här används ordet Kommunisternas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Grundlagsutskottets flertal anslöt sig till en början beträffande vallagarna till en mindre radikal lösning , som gjorde kommunisternas utestängande beroende av domstols prövning .
  • Andra märkliga händelser under året i Europa voro Fiumeavtalet mellan Italien och Jugoslavien , Spaniens svåra nederlag i Marocko mot kabylernas hövding Abd-el-Krim , vilket givit upphov till en ny Marockodiskussion , Greklands förvandling till republik , kalifatets avskaffande av Turkiets president Kemal pascha , de två inbördeskrigen i Albanien ( juni och december ) , Belgradregeringens aktion mot det kroatiska bondepartiet , som strax efter nyåret kröntes med ledaren Raditsjs häktning , Mussolinis kamp mot oppositionen och den stora stormen mot fascismen , börjande med Matteottimordet , den röda revolten i Reval och kommunisternas verksamhet i olika länder , Rysslands erkännande de jure av flertalet makter , Lenins och Stinnes död , samt sist och icke minst , val i en mängd stater , vilka framkallat större eller mindre förskjutningar , bl .
  • De ansågo sig ha vunnit folkmajoritetens bifall till sitt försvarsförslag , liberala och frisinnade stodo fortfarande i harnesk mot varandra , och kommunisternas valarbete förlamades av en sönderslitande inbördesstrid .


Ordanalys

Kommunisternas består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.