Kejsartidens

Så här används ordet Kejsartidens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Redan omedelbart efter samlingsregeringens tillkomst hade kejsartidens svart-vit-röda fanor börjat träda i de svart- röd-gulas ställe .
  • Genom ett slags skuggrevolution , vars ledare -- i den mån det fanns någon som kunde kallas så - visade sig sakna all förmåga att göra sig populära ( och utan den förmågan bör man inte befatta sig med revolutioner ) förvandlades det kejserliga Tyskland till en skuggbild av en demokratisk republik , som blev dömd att försona kejsartidens förbrytelser , och en tummelplats för den politiska ärelystnad -- för att begagna ett så anständigt ord som möjligt -- som visade sig frodas i de tyska storstädernas " undre värld " .
  • Liksom den napoleonska kejsartidens glans för lång tid blev Frankrikes olycka , så ha också den bismarckska politikens lysande framgångar i förra århundradet blivit till ett olycksöde för Tyskland -- för hur lång tid , det vet ingen .


Ordanalys

Kejsartidens består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.