Kasernliknande

Så här används ordet Kasernliknande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det är , hette det i första paragrafen , för- bjudet , att bilda , deltaga i eller uppfordra till deltagande i sammanslutningar , som syfta till eller söka öva inflytande på politiska angelägenheter , och som genom deltagarnas indelning i grupper under kommando , genom föreskrifter om lydnad för ledares order , genom utrustning med vapen eller redskap , som kan användas för övning i bruk av vapen , genom inkvartering under kasernliknande förhållanden , genom hållande av övningar eller andra liknande åtgärder organiseras på militärt eller liknande sätt som kårer , vilka kunna brukas vid användandet av våld .
  • När Sverige industrialiserades förde man ihop psykiskt sjuka på stora , kasernliknande sinnessjukhus .


Ordanalys

Kasernliknande består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.