Inventering

Så här används ordet Inventering i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vad beträffar de fasta fornlämningarna i skilda delar av landet var arbetet både omfattande och givande och bildade en vacker fortsättning på den inventering av rikets fornlämningar , som riksantikvarien jämte medhjälpare i fem års tid hållit på med och som under de tre senaste åren letts av amanuensen dr K. A . Gustawsson .
  • Vednämnden lät i oktober verkställa en inventering av landets vedförråd och vedbehov , vilka befunnos ungefärligen täcka varandra fram till juli 1940 .
  • Som ett första led i arbetet på att söka avhjälpa sistnämnda olägenheter tog industrikommissionen på sommaren initiativ till en inventering av verkstadsindustrien .


Ordanalys

  • Inventering med betydelsen investering med innebörden det att investera, penningplacering. Inventering tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på investering är t.ex Investeringen, Investeringar.

Obestämd form Investeringar
Bestämd form Investeringen
Bestämd form, plural

Inventering består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.