Intellektualism

Så här används ordet Intellektualism i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hans i kännbar motsats till förhärskande idrottsliga traditioner framträdande intellektualism fick uttryck i ett sedermera berömt vordet utrop av en princetonstudent vid anblicken av den nye rektorns första studieschema : » If this goes on , he will turn us into a damned educational institution ! » Konflikter mellan Wilson och de som oftast vid de amerikanska universiteten mycket mäktiga donatorerna och donatorsrepresentanterna drev honom så småningom över till politiken .
  • Med ofantligt intresse följde tusentals lyssnare den 29 april den stora radiodebatt om » Kyrkan och det religiösa livet » , vari frågor av denna och närliggande art ventilerades av representanter för Sveriges kyrka och frikyrka , för kyrkoreformsträvanden av skilda märken och för radikal intellektualism .
  • Det skulle kanske kunna ge honom någon vision av auktoritet , eller till och med intellektualism .


Ordanalys

Intellektualism består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.