Handelsministern

Så här används ordet Handelsministern i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Stämningen blev i detta fall något lugnare , sedan handelsministern en följande dag tillkännagivit , att syftet endast var att genom ett licenssystem .
  • Då tillkallades av handelsministern såsom sakkunniga , med uppdrag att i samarbete med rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap verkställa planläggning och eventuellt reglering av viktigare förnödenheter för industriens behov , överdirektör E .
  • Skarp kritik framkallade på svenskt håll undervisningsministerns förbud ( 26 maj ) mot användandet av ordet » finländare » i skolböcker avsedda för statsskolor eller för statsunderstödda privatläroverk i Finland , liksom än mer den serie av förfinskningsätgärder , som vid samma tid inleddes av handelsministern Reinikka .


Ordanalys

Handelsministern består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.