Grundtanken

Så här används ordet Grundtanken i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a. : » Svenska turistföreningens storartade utveckling , som försiggått i raskt tempo både med avseende på medlemsantal och på arbetets omfattning , är det yttre beviset på att grundtanken vid dess start för femtio år sedan var riktig och livskraftig och att den framfördes i rätta ögonblicket » .
  • I samband härmed upplystes , att grundtanken i den internationella kommitténs rekonstruktionsplan var , att Svenska tändsticksaktiebolagets , Kreuger & Tolls och International Match Corporations tillgångar skulle sammanföras i sannolikt två bolag , det ena ett industribolag för de industriella tillgångarna och det andra , kontrollerat av det förra , för övertagande och förvaltande av statsobligationer och vissa andra tillgångar samt att de tre nuvarande huvudintressenternas fordringsägare skulle samtycka till att i stor utsträckning taga aktier i det nya bolaget i utbyte mot sina nuvarande fordringar eller , i den mån detta icke var möjligt , medgiva , att kortfristiga fordringar konverteras till långfristiga .
  • Därtill kommer , att k. m:t vid fattande av dylika temporära beslut icke alltid kunnat tillgodose just de synpunkter , som varit bestämmande för den nya läroverksorganisationen , till exempel när det gällt den för hela denna organisation bärande grundtanken , att på varje ort , där högre skola finnes , möjlighet skall beredas lärjungar att från folkskolans sjätte klass omedelbart övergå till det allmänna läroverket på orten .


Ordanalys

  • Grundtanken med betydelsen tanke med innebörden det som uppkommer när man tänker, föreställning. Grundtanken tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på tanke är t.ex Tanken, Tankar.

Obestämd form Tankar
Bestämd form Tanken
Bestämd form, plural

Grundtanken består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.