Gasurladdningslampor

Så här används ordet Gasurladdningslampor i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ljusutbytet hos natrium- , neon- och andra » gasurladdningslampor » visade sig kunna betydligt ökas genom att vissa » lysämnen » ( luminoforer ) infördes , vilka omvandla en del av energien från osynlig strålning till synligt ljus .
  • 9 § Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får torium eller förening vari torium ingår förvärvas , innehas , hanteras , bearbetas , transporteras eller föras in till Sverige för framställning av 1 . aktiveringsmassor för elektroder till gasurladdningslampor , gasurladdningsrör eller elektronrör , 2 . glödnät och glödstrumpor , 3 . högeldfasta keramer som inte är kärnbränsle , 4 . lysämne ( lyspulver ) , 5 . linser eller filter för elektromagnetisk strålning , eller 6 . legering vari halten av torium inte överstiger fem viktprocent .
  • Dels har allt fler nya bilar gasurladdningslampor , eller xenonljus , som bilindustrin har valt att kalla dem .


Ordanalys

Gasurladdningslampor består av 20 bokstäver, varav sex vokaler och fjorton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.