Finanspolitik

Så här används ordet Finanspolitik i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Valen i Frankrike den 22-29 april gåvo Poincarés lyckosamma finanspolitik och Briands måttfulla utrikespolitik väljarkårens sanktion .
  • Vi tvivla icke på , skrev » Tidens Tegn » , att järnvägsplanen kommer att mottagas med bifall runt om i distrikten , men den har dock väckt missmod och förstämning i vida kretsar , emedan den svårligen låter förena sig med en sund finanspolitik .
  • I mars störtades vänsterministären Mowinckel på sin finanspolitik av högern och bondepartiet och avlöstes av högermmistären Lykke , som , då bondepartiet vägrade sin medverkan vid regeringsbildandet , måste framträda som minoritetsregering och som sådan närmast måste sägas vara hänvisad till att driva chansseglats .


Ordanalys

Finanspolitik består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.