Filmkameror

Så här används ordet Filmkameror i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vi skulle snava på TV-sladdar och filmkameror här i trapporna , och var halvtimme skulle det komma en pressfotograf och vilja fotografera Karlsson och Lillebror .
  • Mottagandet i New York var överväldigande - delega- tionen och främst naturligtvis prins Bertil råkade i en verklig korseld från televisionskameror , filmkameror och presskameror för att inte tala om intervjuande radiomän och journalister .
  • överingenjör O. Wiberg i Finspång deltog med ett stort antal medarbetare och en ypperlig instrumentell utrustning , som omfattade en stor Zeissrefraktor med flera tuber samt kameror för kinematografering av koronan och flashspektret , såväl i svart-vitt som i färg jämte andra filmkameror för färgfotografering av koronan , Observatoriets egen utrustning för fotometrering av koronan i olika färgområden - en dubbelrefraktör från Repsold , som på sin tid var institutionens största instrument - sändes till Malåträsk med den expedition som leddes av docent J . Ramberg .


Ordanalys

Filmkameror består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.