Fientligheter

Så här används ordet Fientligheter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Visserligen förekommo inga direkta fientligheter , men förhållandet de båda länderna emellan var till det yttersta spänt under de knappa 19 månader de finska vapnen fingo vila .
  • Vad som torde ha påskyndat krigsförklaringen var Finlands anslutning till antikominternfördraget den 25 / 11 och Hangös utrymning , varigenom enligt engelsk åsikt sista orsaken till fortsatta fientligheter från finskt håll bortfallit .
  • väster om Peking - varunder 2 japaner och 40 kineser dödades , gav upphov till fientligheter av allt större dimensioner .


Ordanalys

  • Fientligheter med betydelsen fientlig med innebörden negativt inställd som en fiende. Fientligheter tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på fientlig är t.ex Fientligt, Fientliga.

Fientligheter består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.