Fetmaproblemen

Så här används ordet Fetmaproblemen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Medvetet eller omedvetet försökte Aktuellt härförleden ( genom valet av intervjuoffer ) lura i oss att huvudskälet till fetmaproblemen är snabbmat och då särskilt den hos McDonalds .
  • I en intervju med Financial Times säger EU:s hälso- och konsumentskyddskommissionär Markos Kyprianou att akuta insatser är nödvändiga för att hantera de allt större fetmaproblemen i Europa .
  • Studien där 6 400 amerikaner och 9 300 britters hälsa har kartlagts slår fast att en av anledningarna till att amerikaner uppvisar en svagare hälsa än engelsmännen är att man inte gått till botten med fetmaproblemen .


Ordanalys

Fetmaproblemen består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.