Fattigstugan

Så här används ordet Fattigstugan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det blev liksom lite lugnare inom henne , när hon fick brev från brodern , att deras mor dött på fattigstugan i Hobo .
  • Lade man dem tillsammans med de löften Elias givit , kunde modern för den delen gärna ha betraktats som kejsarinna , där hon satt i fattigstugan .
  • Sedan kom ett rött eldhav och en lång , svart natt , där fanns bara mor , de träffades hos henne på fattigstugan ibland eller hemma hos det bondfolk , som köpt Johanna på auktion .


Ordanalys

Fattigstugan består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.