Exportindustrier

Så här används ordet Exportindustrier i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Nu kom turen till våra förnämsta exportindustrier , trämassa , papper och trä .
  • Räntabiliteten för våra exportindustrier var av allt att döma otillfredsställande , vilket ger en förklaring dels till den även för år 1924 ringa nybildningen av företag ävensom till aktiemarknadens svaga läge .
  • För några av våra största exportindustrier gjorde sig ett kännbart bakslag gällande , vilket dock motverkades av att andra varugrupper kunde öka sin avsättning på utlandet .


Ordanalys

Exportindustrier består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.