Delegationer

Så här används ordet Delegationer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sista lysningsdagen anlände kronprins Frederik på morgonen åter till Stockholm , där han jämte prinsessan Ingrid först hyllades med sång av Par Bricoles sångkör och därefter mottog hundratals delegationer , som medförde lysningspresenter från otaliga givare och från olika delar av Sverige .
  • Konferensen hade 6 300 deltagare , varav 2 700 tillhörde delegationer från 69 länder och 3 600 var observatörer , och därtill kom något tusental företrädare för press och andra meddelelsemedel .
  • Administrationen inrättade en särskild avdelning i Europa , vilken förlades till Paris och förestås av ambassadören Averell Harriman , och dessutom särskilda delegationer hos vart och ett av de deltagande länderna och områdena .


Ordanalys

  • Delegationer med betydelsen legation med innebörden diplomatisk representation. Delegationer tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på legation är t.ex Legationen, Legationer.

Obestämd form Legationer
Bestämd form Legationen
Bestämd form, plural

Delegationer består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.