Bergspredikan

Så här används ordet Bergspredikan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Henrik Vanger lyssnade med en koncentration som om han hörde en modern Jesu bergspredikan .
  • Nu medgav k. m:t den 6 december 1929 , i strid mot ett av överstyrelsens majoritet gjort uttalande i frågan men i anslutning till en inom överstyrelsen framkommen reservation , att ett mindre antal korta , till såväl innehåll som form för barnen lätt tillgängliga stycken eller minnesord hämtade ur Luthers lilla katekes skola kunna föreläggas barnen till ordagrant inlärande samt att den sammanfattning av den kristna trosoch livsåskådningen , som skall äga rum i högsta klassen , skall anknytas ej blott till Jesu bergspredikan utan även till Jesu förkunnelse i övrigt .
  • Och under det att överstyrelsen för ämnet kristendom i folkskolans två högsta klasser föreslagit en sammanhängande framställning av den kristna trons huvudstycken i närmaste anslutning till Luthers lilla katekes , föreskrev den av k. m:t fastställda undervisningsplanen , att den sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen , som skulle äga rum i folkskolans högsta klass , skulle utan användande av lärobok ske i anslutning till Jesu bergspredikan , Luthers lilla katekes skulle i samband med genomgången av den Lutherska re formationen läsas som ett historiskt dokument , men skulle ej läggas till grund för sammanfattningen av den kristna tros- och livsåskådningen , ej heller inläras .


Ordanalys

  • Bergspredikan med betydelsen bergs|predikan med innebörden ett avsnitt i Bibeln (Matt. 5-7) som anses innehålla kärnan i kristendomen. Bergspredikan tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på bergs|predikan är t.ex .

Bergspredikan består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.