Barnlösheten

Så här används ordet Barnlösheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han Du far med lösa och halva anklagelser och framställer mig som någon sorts ... despot i vårt samliv , medan det var du själv som beivrade friheten och barnlösheten och ...
  • Att jag egentligen inte var redo att se barnlösheten an med mognad och kraft .
  • När han var trettiofem hade han underkastat sig det genanta obehaget att låta undersöka sin sädesvätska , och vetskapen om att barnlösheten inte var hans fel hade tröstat honom .


Ordanalys

Barnlösheten består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26616 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26616 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.