Barnkläder

Så här används ordet Barnkläder i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • På hemställan av Föreningen Rädda barnen uppsatte Svenska röda korset en kolonn för att till Tjeckoslovakien från Stockholm överföra c:a 26 ton varor , huvudsakligen bestående av utrustning till två barnhem , barnkläder för 1 200 barn , livsmedel , medicin m . m . ävensom livsmedel till svenskar i Prag .
  • Det var fullt av småsaker , både fästegåvor , som blivit gömda och annat som kommit till - barnkläder , sydda av gåvolinet , psalmbok och bibel , sädeskorn i påsar och papper , som en gång hade strypt som rep .
  • Just i detta ögonblick av bryderi kom en barnflicka , på elva eller tolv år , dragande en vagn efter sig , fylld med åtskilliga bylten , likt sammanrullade barnkläder .


Ordanalys

Barnkläder består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26714 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26714 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.