Barndomsupplevelser

Så här används ordet Barndomsupplevelser i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det var som om vi hade delat livmoder och barndomsupplevelser .
  • Tyvärr kunde jag inte låta bli att konstatera att det här hade varit utmärkt att hugga tag i för en mera dynamiskt inriktad terapi , en behandling som krävde att man gick djupare ner i hennes barndomsupplevelser och som naturligtvis också krävde mycket längre tid än vi hade till förfogande .
  • Av arv , miljö , barndomsupplevelser är du från början besatt och låter dina tankar träda till kamp på språkets arena , dialektiker är du med nödvändighet , inte reklamarbetare eller propagandist med plakat i näven .


Ordanalys

Barndomsupplevelser består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.