Barmhärtigare

Så här används ordet Barmhärtigare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Men du har i alla fall ditt eget liv - å du får allt lära däj hata dä , annars kommer du under lagen å ut i tomheten å straffet - ja , dom talar om evigt straff - å jag tar Gud till vittne att jag inte vill rubba en prick eller bokstav av denna lagens ord - å saker som är fördolda ska vi inte kivas om - men ett vet jag , att över alla straff står Herren Gud , å han är starkare än både djävulen och hela det rödaste helvetet , å han är barmhärtigare än den barmhärtigaste människa som gått på jorden .
  • Hur mycket barmhärtigare !
  • Det var denne rike och hårdhjärtade major och brandstodsdirektör Carl Fredrik Ehrencreutz , vilken sedermera hade yrkat på att Johan skulle interneras på hospital , ehuru de andra barmhärtigare släktingarna hade avstyrt detta .


Ordanalys

Barmhärtigare består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26602 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26602 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.