Banktillgångar

Så här används ordet Banktillgångar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Wennerströms egen e-post och kopior på innehållet i hans dator , som innehöll balansräkningar från hemliga banktillgångar på Caymanöarna och två dussin andra länder , hemliga avtal och andra dumheter , som en mer försiktig gangster inte för sitt liv skulle ha lämnat på en hårddisk .
  • Sammantaget hade Salander identifierat närmare tretusen separata konton och banktillgångar över hela världen .
  • Alla lån och banktillgångar kommer att skrivas upp i takt med inflationen varje månad .


Ordanalys

Banktillgångar består av fjorton bokstäver, varav fyra vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26638 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26638 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.