Bankskulder

Så här används ordet Bankskulder i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Nyssberörda minskning i utlåningen ägde som ovan antytts till en del rum på så sätt , att industriföretagen , därtill animerade av den låga räntefoten , lade upp obligationslån , vilka användes till avbetalning av bankskulder .
 • Över huvud taget är just bankskulder samt skulder till finansbolag och kreditinstitut vanligast .
 • Samtidigt översteg bolagets långa och korta bankskulder 340 miljoner kronor.För att få bukt med de röda siffrorna bantar bolaget verksamheten .


Ordanalys


  Bankskulder består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  26616 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26616 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.